O Autorze

Nazywam się Bartłomiej Byczkiewicz i jestem magistrem inżynierem zielarstwa i terapii roślinnych dzięki obronie prac pt. "Fitofarmakologiczne zastosowanie wybranych gatunków roślin leczniczych w ujęciu historycznym" (inżynierska) oraz "Wydajność ekstrakcji frakcji polifenolowej z matrycy mięty kędzierzawej w zależności od rodzaju rozpuszczalnika" (magisterska).

Zostałem odznaczony Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiadam również kwalifikację Z.19 - technik farmaceutyczny. 

Zajmuję się tematami z dziedziny fitoterapii (jedynie evidence-based), etnografii oraz historii medycyny i farmacji.

Kontakt: bbyczkiewicz[at]gmail.com