O Autorze

Nazywam się Bartłomiej Byczkiewicz. Jestem magistrem inżynierem zielarstwa i terapii roślinnych dzięki obronie prac pt. "Fitofarmakologiczne zastosowanie wybranych gatunków roślin leczniczych w ujęciu historycznym" (inżynierska) oraz "Wydajność ekstrakcji frakcji polifenolowej z matrycy mięty kędzierzawej w zależności od rodzaju rozpuszczalnika" (magisterska). Zostałem odznaczony Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Posiadam również kwalifikację Z.19 - technik farmaceutyczny. 

Interesuję się ziołami od kilku lat, przy czym największe zainteresowanie budzi we mnie fitoterapia, etnografia oraz historia medycyny. Staram się wciąż dokształcać w tych kierunkach, czytać nałogowo wszystko co znajdę o ziołach a zdobytą wiedzę upowszechniać.

Kontakt: bbyczkiewicz[at]gmail.com